Λατομεία Κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε.

Στοιχεία εταιρίας

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57790304000
Α.Φ.Μ.: 094374440
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περιγραφή

Η ανώνυμος εταιρία Λατομεία Κοινότητας Ταγαράδων λειτουργεί με γνώμονα τον Κυρίαρχο Στόχο και τις Αξίες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, προσηλωμένη στην προσφορά αξίας στον πελάτη μέσω προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Σκοπός της είναι η ίδρυση λατομείου στη θέση «Κορυφή» ή «Μύτη» της Κοινότητας Ταγαράδων Νομού Θεσσαλονίκης, σε έκταση ιδιοκτησίας της Κοινότητας Ταγαράδων, την οποία η τελευταία εισφέρει κατά χρήση στην Λατομεία Κοινότητας Ταγαράδων A.E. Η εταιρία σκοπεύει στην εκμετάλλευση των προϊόντων του υπεδάφους της παραπάνω έκτασης, με την επεξεργασία ή μετατροπή των ορυκτών και την παραγωγή πάσης φύσεως προϊόντων -πρωτογενών και δευτερογενών- στις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις, καθώς και με την εμπορία τους, επεξεργασμένων ή μη, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.